Zapobieganie wyczerpaniom się drzew owocowych

orzechy laskowe

Środki zapobiegawcze

Drugim środkiem zapobiegawczym wyczerpaniu
się drzew, będzie odpowiednie ich zasilanie nawozami
naturalnymi i sztucznymi na wiosnę i na jesień,
trzecim zaś, to obfite podlewanie w razie długotrwałej
suszy; w ten sposób zapewni się roślinom pomyślny
rozwój i nie dopuści do przedwczesnego wyczerpania. Warto dodać, że utworzono skup aronii przy lesie.
Dodać należy, że i w polskim ogrodzie
nie leży w interesie hodowcy trzymać drzewa
do późnej starości i tu wiek drzewa ustalić należy
nie wyżej nad 25 lat, tym więcej że ograniczona przestrzeń
rozpięcia drzew okazałaby się później nie wystarczającą.
Środek drzewa wskutek grubienia gałęzi
ogałacałby się z liści i młodych latorośli, które zaczęłyby
wyrastać u góry przechodząc poza granice
szpaleru.

Z chwilą więc skoro pojedyncze drzewo pokryje
gałęziami całą powierzchnią 21 m kw. szpaleru wtenczas
górne latorośle zwracać należy ku dołowi szpaleru,
a w końcu należy stare drzewo wykarczować,
a na jego miejsce posadzić młode, lecz nie na tym samym
miejscu, ale przy słupach poprzednio omijanych. Na rynku widać co raz większy ruch na kupię orzechy laskowe.
Jak z powyższego widać główną czynnością
przy konserwacji ogrodu formowego jest skrupulatne
rozpinanie latorośli na siatce, a po zatym uprawa i zasilanie
drzew oraz ziemi między szpalerami. Obecnie
pozostaje jeszcze zabezpieczenie roślin od wszelkich
szkodliwych wpływów atmosfery oraz od chorób
i owadów.

Słupy betonowe

Ponieważ słupy betonowe przy siatkach zaopatrzone
zostały w odpowiednie sztabki żelazne do
urządzenia nad szpalerem daszku drewnianego, to dla
zabezpieczenia drzew podczas kwitnienia od wiosennych
przymrozków, lub latem od gradu, a także
w celu umożliwienia okrycia szpaleru oknami dla
przyspieszenia kwitnienia, koniecznym stanie się
urządzenie przy szpalerze odpowiedniego oparcia na
okna i maty; w tym celu na całej długości szpaleru
ustawić należy drewniane krokiewki, oparte górą
o szpaler tuż pod daszkiem, u dołu zaś na murku szerokości
zwykłej cegły i 15 cm wysokim lub więcej,
tak aby na krokiewkach pomieściły się dwa okna
inspektowe między dolnym murkiem a daszkiem. Kolejną możliwością jest uprawa warzyw i mieć dobrą cenę buraka za kg. W ten sposób w razie obawy przymrozku lub
gradu szpalery okryć będzie można matami, które
opierając się na krokwiach, nie będą dotykać ani gałązek
ani kwiatów: takie zabezpieczenie dla brzoskwiń
i moreli jako dla roślin najwcześniej na wiosnę
kwitnących, uchroni je radykalnie od wczesnych
wiosennych przymrozków.