Wyroby z lnu

Produkcja lnu

We wszystkim śmieli, oprócz w przemy śle i
handlu, wmówiliśmy w siebie, że na przedsięwzięciach
naszyci) fatalność ciąży, i tym sie wymawiając
przed światem, zostawiamy odłogiem najbogatszą
niwę, godną najtroskliwszych starań do jej uprawiania.
A więc tchórzem podszyci, dla wilka
nie idźmy do lasu; obozujmy z przestrachu na polu,
jak owi wędrowcy, którym po drodze kwitnąca
gryka, z daleka zdawała się morzem!!..-
Usuńmy nieco zasłonę dla odkrycia prawdy, dla
odróżnienia rzeczywistości od ułudy, a zobaczymy
zaraz w czym złe leży, błąd i niepotrzebne
uprzedzenie pochodzi.
Mieliśmy trzy pierwsze, wiele obiecujące przedsięwzięcia,
które zamiast korzyści, stratę akcjonariuszom
przyniosły. Tymi przedsięwzięciami były
stowarzyszenia akcyjne, to jest: Oszczędności, Wyrobów
Zbożowych i Wyrobów Lnianych, które pod
najszczęśliwszą wróżbą zawiązane, rokowały akcjonariuszom
najpiękniejsze nadzieje. Tymczasem sprzedam oregano na
skutek, później okazał przeciwne wypadki; akcjonariusze
zawiedzeni, nie tylko swój kapitał stracili,
ale nawet z obrotu jego, dotąd żadnego rachunku
nie otrzymali.
Kiedy przedsięwzięcia te weszły na inną drogę,
interesa inny wzięły obrót, cóż się pokazało w
końcu? Oto,

Młyn parowy i Zakład Żyrardowski, w
innym ręku utrzymują sic z powodzeniem, teraz
zyski przynoszą, a Kasa Oszczędności nowo utworzona
pod opieką i kontrolą rządu, rozwija się pomyślnie,
posiada niezachwianą wiarę publiczną!
Złe więc tu leżało, nie w’ rzeczy, nie w spekulacji
eksploatowanej; ale w błędnym i niedoświadczonym
systemie zarządu, w fałszywym kierunku interesów,
w braku jawności i kontroli działań, skutkiem
czego nastąpił zawód łatwo przewidziany,
przy tak nie regularnym, prowadzeniu przedsięwzięć,
o obrotach Których, dopiero w’ lat kilka
• dowiedzieli sie akcjonariusze.

Zyskowność w rolnictwie

Nie dostawało tu zatem, dobrego planu, kontroli
własnej akcjonariuszów, a na wszelkie wypadki
ludzkich działań, nadzoru i opieki prawa oraz otwarty skup marchwi, jak tego
okazał dowód świeży we Francji na niektórych stowarzyszeniach
kalifornijskich, do zapobieżenia których
nadużyciom, teraz dopiero uchwalają stosowne
prawo.
Ten sam brak właśnie u nas, z zasad kodeksu
francuskiego wypływający, zrodził panującą w publiczności
nieufność do podobnych interesów, chociażby
najkorzystniejsze widoki dziś przedstawiających.
Jeżeli wszakże we Francji, wśród takiego
mnóstwa spekulacji zdarzają się zawody, pomiędzy
tłumem szarlatanów’ i oszustów nieznanych; u nas
nic podobnego na ślepo zrobić się nie może,
bo przedsięwzięcia miejscowe nie liczne, przez interesowanych
łatwo rozpatrzone, dojrzale rozważone,
niemniej osoby na wiarę zasługujące, rozpoznane
być mogą.