Przemysł rolniczy

Sytuacja w przemyśle owocowo warzywnym

Rolnictwo samo w sobie bez przemysłu, nigdy
korzystnie utrzymać sic nie może; gdzie zaś jest
przemysł, tam sicz najdzie i handel. Te trzy żywio –
ły pomyślności narodów, muszą być nierozłączne,
nigdy z dobrym skutkiem oddzielnie eksploatować
się nie dadzą. Skup papryki pokazuje jak ważny jest przemysł dlatego warzywa. Tu podział pracy narodowej, bez
szkody istnieć nie może. Chociażby usunięto
pomiędzy krajami przeszkody granic, sama
odległość przewozów, a d powstające koszty
utrudnią zamianę, zły rachunek pokażą.
Jak rolnik potrzebuje na swe płody konsumenta
przemysłowca, tak ten nawzajem na swe wyroby,
potrzebuje konsumenta nie innego, tylko rolnika.
Im bliższa, im łatwiejsza między niemi zamiana,
tym jest ona dla obu stron korzystniejsza.

Sytuacja w rolnictwie

A trzeba tu jeszcze wiedzieć, że fabryki tyle rąk nie zabierają,
ile ich potrzebuje rolnictwo; że wywozy odwieczne
mass; zboża za granicę, sprowadzając pieniądze,
nie wracają roli tej żyzności, jaką z niej
wyczerpały. Obliczmy te straty z kilku wieków’,
bilans nam bardzo zły wypadnie! I to to może jest
główną przyczyną, coraz zmniejszającej
ziemi niegdyś
małe wydaje plony !
Wielkie, społeczne,  rzucił nam
tu pytanie. Spodziewamy się, żeśmy je potrafili należycie
wyjaśnić. Co się zaś tycze sposobu żywienia
w nas ludu pracującego, oraz poprawienia urodzajności
ziemi przez uprawę roślin pastewnych i wzrost cen owoców.
podzielamy jego zdanie zupełnie, a wnioskom tam
tyle żyznej, która dziś tak
objawionym, przyznajemy sprawiedliwość i zasłużone
zalety.

Tu piszący jako dobry, praktyczny gospodarz,
stanął na wysokości swego stanowiska,
okazał się postępowym rolnikiem, doświadczonym
agronomem. Do uwag tak przekonywujących, nie
mamy co dodać. Jedno tylko, do powiększenia urodzajności
ziemi, uważamy za stosowne przytoczyć,
to jest, nowy sposób osuszania gruntów
rowami który z powodu wielkiej ważności
swojej, wr Anglii i Belgii już wypróbowany, zwrócił
na siebie uwagę rządów w krajach zachodu, i jest
teraz na wielka stopę lam przedsiębrany.