Nawozy fosforowe

Nawozy a gleba

Wybór nawozu fosforowego. Wybór nawozu fosforowego
sprowadza się do wyboru między superfosfatem, a tomasyną.
Miarodajną rzeczą będzie tu przede wszystkim cena i reakcja
gleby. Na gleby silnie kwaśne lepszą będzie tomasyna, w innych
wypadkach superfosfat.

Czas stosowania nawozów. Najodpowiedniejszym czasem
do stosowania nawozów w sadach jest wczesna wiosna — nawozy
azotowe trzeba rozdzielić na kilka dawek. Skup czosnku odbywa się również na wiosnę.
Kończąc pragnę zaznaczyć, że nawożenie sadów, jak to
zdaje się przedstawiłem, wymaga jeszcze dużo badań i że
w tym kierunku jest wiele do zrobienia. Pod zmianowaniem rozumiemy kolejne następstwo roślin po sobie i pewną współzależność pomiędzy roślinami, które po
sobie następują, pod względem zostawienia warunków, mniej
lub więcej sprzyjających dalszemu rozwojowi następnych ro*
ślin. To zagadnienie jest o wiele lepiej i ściślej od wielu
dziesiątków lat opracowane dla roślin t. zw. rolniczych.

Nauka ogrodnictwa

Nauka ogrodnictwa nie rozporządza tylu naukowymi dociekaniami. Te
wyniki, które są znane ogrodnictwu, opierają się raczej na
praktyce aniżeli na ścisłych badaniach naukowych. Zaznaczam
to w tym celu, że rozporządzając materiałem liczbowym, dotyczącym
sprawy zmianowania w rolnictwie, przede wszystkim
o tym zacznę mówić, a potem przejdę do omawiania podobnych
zagadnień w warzywnictwie i ewentualnie w sadownictwie,
o ile da się w tych gałęziach produkcji roślinnej stosować
wyniki, otrzymane z badań w rolnictwie. Opis, że sprzedam rzodkiewkę pokazuję, że interesują warzywa z importu.
Różnorodne były teorie, które rozwijały się w ciągu zeszłego
wieku, a dotyczyły przyczyn lepszego, czy gorszego pozostawiania
po sobie warunków rozwoju przez rośliny schodzące
z pola. Nie będę bliżej wnikać w wszystkie teorie, — bo choć to
są zagadnienia ciekawe, ale zajęłyby niepotrzebnie wiele czasu.

Kupię czereśnie

Ogłoszenia kupno i sprzedaż czereśnie i innych owoców. Poruszę tylko to, co zostało stwierdzone, co ma duże znaczenie
dla zmianowania i do dzisiaj w nauce znajduje uzasadnienie.
Niektóre starsze poglądy przeszły próby w doświadczeniach
praktycznych i naukowo zostały ustalone; inne są
mniej znane, są nowsze, ale mogą się przyczyniać do rozjaśniania
zagadnień, które nas tu interesują. Jedną z bardzo wielu teorii, które starały się wyjaśnić
owe związki pomiędzy roślinami po sobie następującymi, jest
zwrócenie uwagi na różnicę ocieniania ziemi przez różne rodzaje
roślin. Wiadomo, że liście i łodygi roślin zasłaniają ziemię
przed uderzeniami kropli deszczu i przed promieniami
słońca, a tym samem chronią ją przed zbiciem się i zeskorupieniem.
Im większe ulistnienie posiadają rośliny, tym ochrona
jest skuteczniejsza.