Metody uprawy sadu

wiśnia

Różne sady

Nie wszystkie oczywiście metody i obyczaje z normandzkiego
cydrowego sadu znajdujemy. Największy nacisk
z momentu posadzenia przesunięty został na czynnik pielęgnowania
sadu. Kupno śliwki jest kolejnym przykładem sadu ekstensywnego. Z sadu znika trawa — której możliwości zanadto jaskrawo
nie dopuszcza większa suchość klimatu i gleby. Pozostają jednak
rzeczy główne: pozostaje wysokie przez pięć lub sześć lat w szkółce
trzymane, zatem stare drzewko i wszystkie tego konsekwencje: wielkie
doły, grube pale, mała odporność drzew na mrozy, o kt.re w Normand
j i nie było obawy. Pozostaje też wielki koszt założenia takiego
sadu, który ma być ekstensywny, a wymaga dużego kapitału.

Druga poświęcona jest temu,
co francuzi nazywają ,,Ogród owocowy” (Jardin fruitier). Sad, o którym
była mowa, dawać może średniego tylko gatunku owoce, dlatego
jest gospodarstwem ekstensywnym. Wiśnia ekologiczna pokazywana w tym sadzie ma wyjątkowo duże owoce.  Za intensywne gospodarstwo sadownicze
uważa wzorem Francji i wzorem.
— tylko ogród owocowy z drzewek na podkładkach karłowych, prawidłowo
cięty i formowany. Taki sad, jego zdaniem, nie tylko jest dla
naszego kraju odpowiednią postacią sadownictwa dochodowego, ale
jest właśnie postacią najlepszą, najbardziej odpowiednią, a ponieważ
najbardziej intensywną, więc największe rokującą dochody. Dlatego
takiemu właśnie ogrodowi — wówczas u nas nieistniejącemu — poświęcił
całą połowę obszernej swej pracy.

Od czasu, kiedy ukazała się informacja
ta jest dotychczas najbardziej rozpowszechnionym w szkołach
rolniczych i ogrodniczych sadownictwa. Tysiące
uczniów  studiują od tylu lat zarówno pierwszą, jak i drugą
połowę gazet, która bardzo zresztą jasno i dokładnie i szczegółowo
poucza, jak zakładać i prowadzić, ogródek oraz ogłoszenia sprzedaż kabaczek . Czas by już był chyba zapytać się, jakie są skutki, jakie
wyniki tej propagandy i tej nauki? Ile mamy w Polsce dochodowych
ogrodów owocowych z drzew formowanych, jakie dają one dochody,
czy kierunek ten w sadownictwie rozwija się coraz lepiej, czy też podupada? Podobno i przed wojną nie było ani jednego,
które były instytucją krajową.

Wyjątkowość sadu

Podobno niema takiego ogrodu?)
Jeżeli to jest prawda — a wszyscy tak mówią — to trzeba stwierdzić,
że nigdy żadna propaganda nie skończyła się bardziej kompletnym
fiaskiem, niż próba wprowadzenia do Polski formowanego
sadownictwa francuskiego. Akcja w Niemczech,
o której panuje opinia, że skończyła się kompletnym niepowodzeniem
— może być uważana za szereg tryumfów w porównaniu do tego najkompletniejszego
braku wyników, jakie dała akcja
w Polsce. Bo w Wirtembergji było bądź co bądź założone i przez dłuższy
czas prowadzone sporo takich formowanych ogrodów. Pewna ich
liczba istnieje dotychczas. Na ogół jednak ten typ sadownictwa nie
przyjął się w Niemczech i nie gra żadnej roli w ekonomii krajowej.
Dlatego1 mówi się, że akcja spełzła na niczym i sadownictwem
,,formowanym“ nie interesuje się tam już nikt, oprócz amatorów.