Ekonomia Rolnictwa

Rentowność rolnictwa w Europie

Ekonomiści polityczni, na związku fabryk z rolnictwem
zasadzają bogactwo kraju, utrzymując
że jedno drugie wspiera. Czy Francja zrównała
Anglii w machinach i łatwości produkowania fabrycznych
wyrobów? a będąc krajem bogatą ziemią
uposażonym, czy ma dostateczną ilość zboża
dla swych mieszkańców? Naśladownictwo jednego,
sprowadziło zaniedbanie drugiego i prostą kształcenia
go niemoc, smutny zaś skutek, przyniósł tylko
wyspiarzom korzyści, z lekkomyślności ich lądowych
sąsiadów. Ceny warzyw są u nas niższe niż na zachodzie.

Nasz kraj, pod jednym tylko względem zdaję się,
że korzystnie fabrykami zajmować sie może. Żelazo
w bogatych tu znajdujące sie. dla niezbędnych
narzędzi rolnikowi, może i powinno
wyrabianiem zatrudniać cześć mieszkańców tei
ziemi.

Stronnicy przemysłu dowodzą, że nam nie potrzeba
kupować cukru, cienkich płócien, rozmaitych
wyrobów wełnianych, jedwabnych , bawełnianych
kiedy to wszystko można mieć u siebie
zrobione. Pytam, jakim sposobem cukier może być
z buraków otrzymany korzystnie, kiedy te potrzebują
mocnego roli zmierzwienia, a zebrane nic do
niej nie wracają? Portal rolniczy to wszystko tłumaczy dokładnie. Jeżeli ta ziemia, bez nawozu dobrze
zboża nie rodzi, jakże je ma wydać, kiedy pod
buraki zabiorą ten zasiłek? Czyliż wysoka cena
wszelkiej paszy, i niedostatek jej prawie każdej
wiosny, nie stwierdza tej prawdy? Z wełny ma być
sukno, ze lnu cienkie płótna, bo owce i len właśnie
pod ostatkiem są w kraju. Ależ do każdej z takich
fabrykacji wielu rąk potrzeba, a liczba ich stosunkowo
do uprawy ziemi nie wystarcza.

Ziemia pod uprawę

Na cóż zresztą
ta chciwość, ażeby mieć wszystko swoje i u
siebie? toć gdyby wszyscy tak myśleć mieli, nie utrzymałby
się ten konieczny węzeł towarzyski na
wzajemnych potrzebach ludzi oparty, nie mogłyby
się wykształcać pomysły wynikające ze współubiegania
się różnorodnego, a zawsze z udoskonaleniem
postępującego. Kraj nasz, stosunkowo do obszerności ziemi mało
ludny, a stąd w pastewniki bogaty, po winien całą
usilność swych mieszkańców do uprawy roli
mieć zwróconą. Jego przeznaczeniem jest, być szpichlerzem
i spiżarnią więcej ludnych Europy krajów
Mając surowe produktów do zbycia w wielkiej ilości,
pewnym być może, że przerobionych lub ziemi jego
nie dostających z łatwością nabędzie; bo z prostego
wychodząc stosunku, o ile ułatwi
nabycie od siebie potrzeb do życia, o tyleż zapewni
od nich zakupienie sobie wyrobów fabrycznych.