WŁADZE

Władze Stowarzyszenia stanowią:
1.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW jako najwyższa władza;
2.ZARZĄD – organ zarządzający;
3.RADA – organ decyzyjny;
4.KOMISJA REWIZYJNA – organ kontrolujący;

Dnia 26.09.2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego dokonano nowego wyboru składu Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Kadencja organów, wybranych 22 września 2008 r. podczas zebrania założycielskiego Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”, uległa wygaśnięciu. 

Obecny skład Organów LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" przedstawia się następująco:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
1.Jadwiga Wysocka– PREZES ZARZĄDU – reprezentuje sektor publiczny (gm. Brzeźnio);
2.Michał Wzgarda – WICEPREZES - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew);
3.Katarzyna Sufleta – WICEPREZES - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
4.Małgorzata Sowijak – WICEPREZES - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Brąszewice);
5.Renata Marczak – SKARBNIK - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brzeźnio);
6.Anna Musiałczyk – CZŁONEK ZARZĄDU - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew);
7.Andrzej Konieczny – CZŁONEK ZARZĄDU - reprezentuje sektor społeczny (gm. Złoczew);
8.Monika Gwoździńska- Konieczna - CZŁONEK ZARZĄDU - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brąszewice); 
RADA STOWARZYSZENIA:
1.Dorota Kubiak – PRZEWODNICZĄCA RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brzeźnio);
2.Tomasz Woźniak – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew);
3.Karol Misiak – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brąszewice);
4.Jadwiga Sobańska – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
5.Robert Piątek – CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brzeźnio);
6.Elżbieta Owczarek - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brzeźnio);
7.Roman Przezak - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Brzeźnio);
8.Kamila Piecyk - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Wróblew);
9.Sylwester Tomczyk - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Wróblew);
10.Andrzej Dawid - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Wróblew);
11.Łukasz Wysota - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Brąszewice);
12.Janina Owczarek - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brąszewice);
13.Tadeusz Pędziwiatr - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brąszewice);
14.Katarzyna Kupis - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
15.Marek Kapica - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Złoczew);
16.Franciszek Kołodziejczyk - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Złoczew); 
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA:
1.Bożena Kuśmierek – PRZEWODNICZĄCa KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brzeźnio);
2.Andrzej Aleksandrowicz – WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
3.Krystyna Szymanek – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brąszewice);
4.Radosław Rychlik – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew).

Załączniki:
Pobierz plik (Władze poprzedniej Kadencji.doc)Władze poprzedniej Kadencji31 kB

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP