„Wzrost kompetencji pracowników sektora przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie systemu HACCP”

„Wzrost kompetencji pracowników sektora przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie systemu HACCP” to projekt szkoleniowo-doradczy dofinansowany ze środków Unii Europejskciej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: „Wzrost kompetencji pracowników sektora przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez szkolenia i...

Certyfikowane szkolenia z EFS za Ozł

Altkom Akademia S.A. zaprasza do udziału w dwóch projektach  dofinansowanych z EFS w 100% dla mikro, małych i średnich firm. Każdą ścieżkę szkoleniową kończy autoryzowany egzamin - jego pozytywny wynik oraz min. 90% frekwencji na zajęciach uprawnia do otrzymania certyfikatu producenta technologii:

Czytaj więcej: Certyfikowane szkolenia z EFS za Ozł

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP