"Młodzież w działaniu"- zapraszamy młodych ludzi!!!

W dniu 27 marca 2013r. o godz. 10.00 Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”  wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji organizuje w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu szkolenie wprowadzające do Programu „Młodzież w działaniu”.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr telefonu 43 678 70 04.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, ważne jest dla nas uzyskanie informacji/potwierdzenia, że rodzice tych osób wiedzą, że ich dzieci w tym czasie nie są w szkole, a na szkoleniu. Prosimy o podpisanie niniejszej zgody:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki …………………………….. w szkoleniu wprowadzającym do Programu „Młodzież w działaniu”, które odbędzie się w Brzeźniu w dniu 27 marca 2013 r. w godzinach 10-16. Zobowiązuję się zapewnić bezpieczny transport dziecka na miejsce spotkania oraz do domu po jego zakończeniu.

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP