„Wzrost kompetencji pracowników sektora przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie systemu HACCP”

Projekt realizowany jest przez firmę PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w okresie 1.03.2012–30.06.2013 r. Skierowany jest do firm branży przetwórstwa rolno-spożywczego z terenu województwa łódzkiego.
Celem głównym projektu jest podwyższenie kompetencji dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności w oparciu o system HACCP wśród właścicieli i pracowników firm. Efekt ten osiągnięty zostanie dzięki realizacji dofinansowanych szkoleń oraz usług doradczych. Wszystkie działania w ramach projektu objęte są pomocą de minimis, dzięki czemu są one bezpłatne dla uczestników.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.szkolenia-haccp.com.pl/

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP