Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2013 r.
Przypominamy, że:
• beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” realizujący operacje zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010 i 2011 roku
• beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010 i 2011 roku
• osoby fizyczne realizujące operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty” , którzy otrzymali płatność końcową w 2011 roku
• beneficjenci działania „Wdrażanie projektów współpracy”, którzy otrzymali płatność końcową 2011 roku zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2013 r.
Ankietę monitorującą należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 95-051 Łódź.
Formularze ankiet monitorujących wraz instrukcjami dostępne są w zakładce Formularze wniosków o płatność.

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP