"Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych"

Wspólnym celem projektu będzie stworzenie przystanków turystycznych w 32 gminach należących do 4 partnerskich Lokalnych Grup Działania Województwa Łódzkiego, tj. LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski", LGD "Ziemia Wieluńska, LGD "Między Prosną a Wartą" oraz LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty", w formie altan wraz z wyposażeniem, tj. stół i ławki na stałe wmontowane w altanki, aby potencjalny turysta miał możliwość schronienia się przed deszczem lub odpocząć przed dalszą wędrówką.
Na naszym obszarze powstaną 4 takie przystanki, na działce własnościowej każdej z gmin oprócz altany, umieszczone będą 2 zestawy stołów z ławkami, 2 huśtawki dla dorosłych, stół do szachów, kosz na śmieci, stojak rowerowy oraz tablica informacyjna w celu urozmaicenia oferty odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Teren ten będzie również wzbogacony poprzez nasadzenia roślin.
Następnym wspólnym zadaniem będzie stworzenie wycieczki wirtualnej poprzez utworzenie mapy interaktywnej na stronie wraz z wirtualnymi panoramami, zawierającymi opis i wygląd oznaczonych na mapie miejsc w celu wcześniejszego zaplanowania wycieczki czy spaceru po objętym projektem obszarze.
Jako tradycyjne źródło przekazania informacji i promocji oferty turystycznej, kreowanie spójności turystycznej obszaru, prezentacja jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych i historycznych, zostanie opracowany i wydany folder.
Termin realizacji planowany jest od 1.kwietnia 2013r.
Mamy nadzieję, iż w wyniku realizacji operacji zostanie stworzone dla Państwa miejsce spotkań z sąsiedztwem i turystami, co wpłynie na Państwa zadowolenie oraz integrację społeczności lokalnej, a także zapromujemy walory przyrodniczo-kulturowe naszego obszaru.

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP